Project Description

Tractament amb Ozó

La constant evolució de les aplicacions industrial dels tractaments d’ozó estan confirmant l’eficàcia del sistema i l’estalvi de costos per al client. Es tracta d’un tractament ambiental, el qual aprofita les característiques pròpies de l’ozó per higienitzar i eliminar les olors. El sistema no emmascara les olors desagradables, sinó que simplement accelera el seu procés natural d’oxidació.

¿Que aconseguim amb el tractament amb ozó?
Segons les dosis que apliquem

Desinfecció
Esterilització
Desodorització

¿Que és l’ozó?
L’ozó es una forma inestables de l’oxigen que conte l’aire, de fet és un gas que es genera naturalment a l’atmosfera, producte de diverses condicions climàtiques i ambientals.

Es genera aplicant una tensió elèctrica suficient per excitar l’oxigen i convertir-lo en ozó.

Precaucions:
Els aparells que utilitzem ofereixen una concentració elevada d’ozó pel que no es convenient respirar mai directament de la sortida d’ozó, i els locals a tractar han de ésser buits de personal.

Possibles aplicacions:

Desinfecció de locals
Desodorització d’estàncies
Esterilització de sales blanques i quiròfans.
Tractaments de locals sinistrats pel foc.
Tractaments d’objectes afectats per olors, roba, catifes, etc.
Tractaments de cambres frigorífiques.
Tractaments de fruites i verdures
Tractaments d’aigües, etc.