Project Description

Terres durs

Hi ha nombrosos tipus de terres que no es poden cristal·litzar, o bé se’ls vol donar una alternativa més moderna per tal de mantenir i millorar el seu aspecte.

Òptim realitza recubriments i neteja de tot tipus de terres. Els paviments queden segellats i amb un acabat brillant o be setinat, el qual reforça la seva bellesa.

Mosaics, Ceràmiques rústiques, Terratzos Marbres, Ciment, etc.

Cada tipus de terra té un tractament específic, aquests acabats estalvien temps i diners durant el manteniment de neteja.

Disposem d’especialistes en paviments que li indicaran el tractament més idoni, valorant el tipus de brutícia, el material del terra, l’ús a què serà destinat i el sistema de neteja necessari.


HERMETITZACIÓ DE PAVIMENTS

Un dels elements més perjudicials per al manteniment de materials de construcció és l’aigua i els elements que porta en dissolució, a més de la brutícia generada per l’activitat de la zona: trànsit rodat, vessaments, pol·lució, etc.

Per això és necessari i recomanable realitzar tractaments per evitar que aquests elements maltractin els materials, millorar les seves condicions i facilitar-ne el manteniment.

Òptim realitza tractaments sobre ciments, formigó i tot tipus de paviments.

Segellat-Hermetització-Hidrofugació

Amb acabats mats o brillants, transparents a pigmentats.