Project Description

Rec i jardineria

Òptim fidel a la seva filosofia d’oferir el millor servei possible, ofereix el serveis de rec i jardineria a través d’una empresa col·laboradora, Abluo, S.L.. Abluo esta dirigida per Enginyers Tècnics Agrícoles, diplomats en Jardineria i Paisatgisme, i especialistes en rec.

Els serveis que oferin som el següents:

MANTENIMENT DE ZONES VERDES

Manteniment de gespa i prats: Rec, segues, neteja de males herbes, oxigenació, etc.
Conservació de plantacions: Rec, podes, reposició, adobs, retalls, etc.
Conservació general: Neteja i conservació de zones de grava, sauló, etc.

MANTENIMENTS DE PISCINES:

Neteja: Neteja de la superfície i el fons de la piscina.
Qualitat de l’aigua: Control del nivell de Clor i PH
Filtració: Neteja periòdica del filtre i els accessoris.
Productes: Subministre de productes pel manteniment de la qualitat de l’aigua.