Project Description

Fumigació – desratització

abluo
CONTROL DE PLAGUES

Un problema habitual en els d’edificis d’oficines i la indústria son les plagues d’insectes i rosegadors, per tal de combatre-les Òptim compte amb la col·laboració d’Abluo, S.L. . Abluo esta formada per Enginyers Tècnics amb Carnet aplicador de tractaments DDD, nivell qualificat, emesos per la Direcció General de la Salut Pública, la empresa esta inscrita en el Registre Oficial de la Generalitat de Catalunya amb el número B-0057S-SA.

Desinfecció: Instal·lacions de vestidors, dutxes, saunes, etc. Aplicació de desinfectants mitjançant nebulització i/o polvorització.
Desinsectació: de menjadors, cuines, magatzems d’aliments, etc. Aplicació d’insecticides per nebulització, polvorització, termonebulització, etc.
Desratització: Instal·lació de porta esquers i esquers per a rosegadors. Revisions periòdiques dels esquers.