Project Description

Façanes

L’impacte de l’ agressió medioambiental sobre els materials de construcció és cada vegada més preocupant, pluja àcida, incrustacions carbòniques produïdes pel trànsit rodat i les indústries, etc. A més a més la creixent onada de pintades , cartells, etc.

És per això que Òptim disposa de la tecnologia adequada per a la neteja i protecció de tots els materials constructius, obre vista, marbre, pedra natural, artificial, estucs, ceràmica, etc. Tots el productes són respectuosos amb el medi ambient.

No solament netegem els materials, i frenem el problema de l’agressió medioambiental, sinó que neutralitzem el causant per tal d’evitar que segueixi actuant, i protegim el material sense alterar-ne l’aspecte.

Neteja de:

Pedra calcària, marbre, prefabricats de ciment, formigó, estucs, pedra arenosa, granit, terracota, ceràmiques, gres, etc.

Bronze, coure, acer forjat, aluminis, fustes, PVC, etc.