Documentació

[restrict] . . . Aquest contingut és per a tots els usuaris registrats . . . [/restrict]
[restrict userlevel=”admin”] . . . Aquest contingut és per a tots els usuaris registrats com Administradors . . . [/restrict]
[not_logged_in] . . . Aquest contingut és només per als usuaris no registrats . . . [/not_logged_in]