Advertència de Privacitat: Les dades de caràcter personal que es facilitin per correu electrònic, seran enregistrades en un fitxer d’ORGANITZACIÓ PER A TREBALLS INTEGRALS DE MANTENIMENT, S.L., amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud. Per tot això, poden exercir els seus drets d’ accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l’ adreça següent: C/Joncar, 51 Local 08005, Barcelona.

Als efectes del que disposa l’ article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, pel que es regula el dret d’ informació en la recollida de dades, l’ informem que les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades dins d’ un fitxer titularitat d’ORGANITZACIÓ PER A TREBALLS INTEGRALS DE MANTENIMENT, S.L., amb la finalitat de poder satisfer el servei (donar respostes de manera adequada a consultes i altres qüestions). Mitjançant la cumplimentació i enviament del corresponent Formulari, l’ Usuari accepta i autoritza que les seves dades personals siguin objecte de tractament automatitzat per part d’ORGANITZACIÓ PER A TREBALLS INTEGRALS DE MANTENIMENT, S.L. Vostè podrà exercir els drets d’ accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos en la Llei, enviant un escrit a ORGANITZACIÓ PER A TREBALLS INTEGRALS DE MANTENIMENT, S.L., amb adreça al C/Joncar, 51 Local 08005, Barcelona.

En el cas que Vostè inclogui en aquest formulari dades de caràcter personal titularitat de tercers haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, obtenir el seu consentiment i informar-li de tots els continguts mencionats en el paràgraf anterior.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de les Dades Personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades.