Advertència de Privacitat: Les dades de caràcter personal que es facilitin per correu electrònic, seran enregistrades en un fitxer d’ OPTIM SERVEIS INTEGRALS DE NETEJA, S.L., amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud. Per tot això, poden exercir els seus drets d’ accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l’ adreça següent: C/Alexandre Galí, 43-47 Baixos, 08027 Barcelona.

Als efectes del que disposa l’ article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, pel que es regula el dret d’ informació en la recollida de dades, l’ informem que les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades dins d’ un fitxer titularitat d’ OPTIM SERVEIS INTEGRALS DE NETEJA, S.L., amb la finalitat de poder satisfer el servei (donar respostes de manera adequada a consultes i altres qüestions). Mitjançant la cumplimentació i enviament del corresponent Formulari, l’ Usuari accepta i autoritza que les seves dades personals siguin objecte de tractament automatitzat per part d’ OPTIM SERVEIS INTEGRALS DE NETEJA, S.L. Vostè podrà exercir els drets d’ accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos en la Llei, enviant un escrit a OPTIM SERVEIS INTEGRALS DE NETEJA, S.L., amb adreça al C/Alexandre Galí, 43-47 Baixos, 08027 Barcelona.

En el cas que Vostè inclogui en aquest formulari dades de caràcter personal titularitat de tercers haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, obtenir el seu consentiment i informar-li de tots els continguts mencionats en el paràgraf anterior.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de les Dades Personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades.